Сайт учителя начальных классов
.
Билет №1
1.Жоңғар хандығының Қазақстан аумағына басқыншылық жорықтар жасауының басты себептері.
2.Абылай хан билігі тұсындағы Қазақ хандығы.
3.Қыстақ,башқұрттар,ақын,дуал,контрибуция,тоғай терминдерін түсіндір?
Билет №2
1."Ақтабан шұбырынды,Алакөл сұлама" жылдырында қазақ жасақтарының жоңғарлардан жеңіліп қалуының себебі неде болды?
2.Ақмола ішкі округі қай жылы қүрылды?
3.Партия,міндеткерліктер,манап,құрылтай,құн терминдерін түсіндір?
Билет №3
1.Абай Құнанбаевтың көзқарасын қалыптастыруға қандай жағдайлар ықпал етті?
2.Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің тарихы манызы.
3.Аманат,империя,Отар,тілмаш,қазына,айып терминдерін түсіндір?
Билет №4
1."Сібір қырғыздары туралы Жарғы" бойынша патша үкіметінің көздеген басты мақсаты қандай еді?
2.Кіші жүз бен Орта жүз қазақтарының бір бөлігі Ресейдегі Е.Пугачев бастаған шаруалар көтерілісін неге қолдады?
3.Манифест,жер аудару,реакция,петиция,шығыр терминдерін түсіндір?
Билет №5
1.ХХ ғасырдың бас кезінде Қазақстанда қазақ тілінде қандай кітаптар шыға бастады?
2.Қырғыз миссиясы қызметі Семей облысында қашан құрылды?
3.Айтыс,ориенталистер,қазақ газеті,бөз,тасымал жасау терминдерін түсңідір?
Билет№6
1.Сырым Датұлы бастаған көтерілістің тарихи маңызы неде болды?
2.Кіші жүздің Ресей империясына қосылу үрдісі қашан басталып еді?
3.Екінші ат,тасаттық,кредо,кадеттер,диаспора,ассимиляция терминдерін түсіндір?
Билет№7
1.Жәнгір ханның билігі тұсында Бөкей хандығында қандай оңды өзгерістер орын алды?
2.Орынбор мен Омбыдағы алғашқы мектептер қандай мамандықтарды даярлады?
3.Қожа,медресе,адъютант,мүфти,қадақ, наурыз терминдерін түсңідір?
Билет №8
1.Халықтың сауатын ашып,білім беруге Ыбырай Алтынсарин қандай еңбек сіңірді?
2.Ұйғырлар мен дүнгендердің Жетісу жеріне қоныс аударуы қашан басталды?
3.Стелла,шежіре,далай лама,қазына,би,күй терминдерін түсіндір?
Билет№9
1.ХVIII ғасырда қазақтардың башқұрттармен және қалмақтармен қарым-қатынасы қалай қалыптасты?
2.Столыпиннің аграрлық реформасының шынайы мәні неде болды?
3.Революция,катаклизм,акция,елтірі терминдерін түсіндір?
Билет№10
1.Алғашқы қазақ газеттері мен журналдары қалай және қашан басылып шықты?
2.Жанқожа Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістер неге жеңіліп қалды?
3.Миссионерлер,декабристер,ведомство,зайырлы,социал-демократ,арба,қар тоқтату терминдерін түсіндір?
Билет №11
1.Қазақстандығы алғашқы темір жолдар қай кезде және қай жерлерде салына бастады?
2.Ресей Мемлекттік Думасында қазақ депутатар қандай маңызды проблемалар көтерді?
3.Патриот,кадет корпусы,семинария,реакция,петиция,миграция терминдерін түсіндір?
Билет №12
1.Ұлы ақын Абай Кұнанбаев
2.1869ж,1905-1907жж,1804-1846жж қандай оқиғалар болды?
3.жүз,ақын,округ,патша,"Ақтабан шұбырынды" мағыналарын қалай түсінесін?
Билет№13
1.Г.Н Потанин Қазақстанды ғылыми тұрғыдан зерттеуде қандай өз үлесін қосты?
2.ХІХ ғасырдағы қазақ ақындары шығармашылығының негізгі сарыны қандай болды?
3.1756ж,1771-1781жж,1903ж,1914ж,2015ж қандай оқиғалар болды?
Билет№14
1 .Қазақтардан алғаш шыққан дәрігерлерден кімдерді білесіндер?
2.Қазақстан аумағындағы казак әскерлерінің атқарған негізгі қызметі қандай?
3.Контрибуция,аманат,жайық,жасақ,стан,күй,поэзия,граф,дьяктар мағынасын түсіндір?
Билет№15
1.Қазақтардың 1771жылғы "Шаңды жорыққа" қатысуы.
2.Ұлт- азаттық қозғалысының бастаулуы және оның алғашқы кезеңі.
3.Киіз,текемет,қой терісі,барқыт,ақ базар деген терминдерді қалай түснесін?
Билет№16
1.Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған халық - азаттық көтерілісі.
2.Тұрақты сауда туралы не білесін?
3.Диаспора,сот,қазақ,зайырлы,фольклоршы,христиан терминдерін қалай түсінесін?
Билет№17
1.ХVIII-ғасырдың екенші жартысында Қазақстандағы ислам дініне байланысты патша үкіметінің жүргізген саясаты қандай болды?
2.Орынбор,Батыс Сібір және Түркістан генерал-губернаторлықтарына қандай обылыстар қарады?
3.1783-1797жж,1731-1732жж,1756ж,1911-1915жж,1890-1898жж қандай оқиғалар болды?
Билет№18
1.Қазақ поэзиясы мен музыка өнері
2.Ыбырай Алтынсарин туралы не білесін?
3.1841ж,1808ж,1844ж,1913-1918жж,1993ж,1941ж қандай оқиғалар болды?
Билет№19
1.Шокан Уәлихановтың жастық шағы туралы айтып беріңіз?
2.Орта Азиямен жүргізілген керуен саудасы.
3.Мещеряктар,бата,наурыз,демократия,пұт,қылқобыз,қасаба,би,фискаль терминдердін мағынасын түсіндір?
Билет№20
1.Қазақстандағы хандық биліктің жайылуы.
2.Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы.
3.декабристер,адъютант,дискриминация,этнос ,Тәулсіздік

ID: 1608 | Просмотров: 18104