Сайт учителя начальных классов
.
ПСИХОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ

• Психологиялық диагностика.
Мақсаты: Тұлғаның жеке және жас ерекшеліктерін, сондай – ақ тұлға аралық өзара әрекет ерекшеліктерін де зерттеу.

• Психологиялық профилактика
Мақсаты: Тұлғаның психикалық және тұлғалық дамуында кездесетін сәтсіздіктерге ескерту жасау.

• Психотүзету (психокоррекция) және дамыту.
Мақсаты: Тәрбиеленушілердің психикалық және тұлғалық дамуындағы ауытқуларды болырмау, жалпы оқу дағдысы мен біліктілікті дамыту.

4. Психологиялық консультация (кеңес) жүргізу, кәсіби кеңес (консультация)
жүргізу.
Мақсаты: Педагогикалық үрдістердегі қатысушыларға мәселелерді шешуге көмек көрсету

5. Психологиялық білімді көтеру
Мақсаты: Педагогикалық үрдістерге қатысушылардың психологиялық мәдениетін көтеру

БАЛАБАҚШАНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ

Ақылды, саналы, тәртіпті де, еңбексүйгіш ұрпақ тәрбиелеу

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ

Мектеп жасына дейінгі балалық шақта балалардың жан-жақты толық
психикалық дамуын қамтамасыз ету және сақтау – балалардың
психологиялық денсаулық негізі

ПСИХОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ

1.Балалардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға арналған психологиялық-педагогикалық жағдайларды қалыптастыру.

2. Жеке тұлғаны өзі-өзіне сенімді болу үшін, әлеуметтік өмірге бейімделуінде педагогтар мен ата-аналардың бірлескен жұмысын ұйымдастыру.

ПСИХОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

1. Балалардың балабақша өміріне тез бейімделуіне көмек көрсету.

2. Жеке тұлғалық, эмоциялық, ақыл-ойын дамыту бойынша диагностикалық түзету жұмыстарын өткізу.

3. Іскерлік ойындар, тренингтер, жеке кеңестер беру арқылы ата-аналардың психологиялық-педагогикалық деңгейін көтеру.

4. Әкімшілік, педагогикалық кеңестерге қатысу, педагогтарға, ата-аналарға жеке және топтық кеңестер беру арқылы тәрбиелік оқу жүйесіне психологиялық өолдау көрсету.

№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі Ескертулер
ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС
1 Мекеменің педагогикалық кеңесінде психологиялық қызмет көрсету жұмысының жоспарын талдау және бекіту Меңгеруші
Әдіскер
Педагогтар
2 Балалардың бейімделу, танымдық қабілеттілігінің деңгейін анықтауға арналған әдістемелік диагностикасын іріктеу.

3 Жас мамандардың бейімділігін арттыру тренингі Тренинг Жас мамандар
№1 психологиялық қызметінің отырысы Баяндама Меңгеруші
Әдіскер
Психолог
5 Атқарылған жұмыстар бойынша есеп беру Баяндама Меңгеруші
Әдіскер
Педагогтар
6
Ата-аналар сұранысы бойынша жұмыс жүргізу Ата-аналар

7 Мектепке баратын балаларға психологтың мінездемесін толтыру

8
№2 психологиялық қызметінің отырысы Баяндама
Балалармен жұмыс
1.ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
1. Балабақшаға жаңадан келген балалардың бейімделуінің диагностикасы
сұхбаттасу Жаңадан келген балалар
2. Ата-аналардың сұраныстары бойынша диагностика Тесттер, ойындар балалар
3. Баланың жас ерекшелігін ескере отырып, психологиялық даму барысын анықтау мақсатында психо-педагогикалық әдістемелерді қолдану Әдістемелер, ойындар, тесттер, тренингтер балалар
2. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҮЗЕТУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАР
1. Сұраныстар бойынша жеке түзету бағдарламасын құрастыру Жаттығулар, тренингтер, ойындар Балалар Қыркүйек
2. «Менің эмоцияларым» түзету-дамыту бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізу Жаттығулар, тренингтер, ойындар балалар Қ. Бекжанова Жыл бойы Түзету-дамыту жұмыстары
3. КЕҢЕСТІК ЖҰМЫС
1. «Баланы балабақшаға қалай дайындау керек?» кеңес
2. Сұраныстар бойынша балабақша қызметкерлер мен ата-аналарға кеңес беру
Анкета, тесттер, тренингтер педагогтар,
ата-аналар

3 Отбасы мен балабақша ынтымақтастығы
4 «Баланы жеке тұлға ретінде құрметтеу»
4. АҒАРТУШЫЛЫҚ ЖҰМЫС
1. «Психологиялық қызмет көрсету» жұмысының стендін безендіру
2. Жарнамалық блок «Арттерапия – емдік өнер» Баяндама
3. Жарнамалық блок «Психологиялық дамыту ойындары» Баяндама педагогтар

4 «Сізге керек әдебиет» психологиялық сұрақтар бойынша кітапхана жұмысын ұйымдастыру

5. ПСИХОПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС
1. Жаңадан келген балалардың эмоционалдық ауыртпалығының алдын-алу жағдайларын құрастыру
Тренинг «Мен қандаймын?» сәбилер топтары
Өткізетін мақсаты:
Балалардың
бейімделу деңгейінің байқауы тәлім-тәрбиенің жаңа шарттарына үйреу
2 Қақтығыстардың алдын алуға арналған ойындар Әр түрлі психологиялық ойындар балалар
3. Тест «Балаңызды орнымен мақтайсыз ба?» тесттер Ата-аналар
4 Жас мамандардың бейімділігін арттыру тренингі Тренинг педагогтар
5 Тест «Сіз қандай тәрбиешісіз?» тесттер педагогтар
Мақсаты: Дарынды балаларға ерекше көңіл бөліп, психо – педагогикалық қолдау көрсету
Міндеттері:
- Баланың ойлау қабілетін ,көңіл – күйін, қоршаған ортада дамуын және жеке
ерекшеліктерінің ашылуына алдын- ала әдіс – тәсілдерін қарастыру;
- Дарынды балалардың ашылуына өзіндік шығармашылық бағытына көмек көрсету;
Күтілетін нәтиже: Балалардың өзіндік шығармашылық қабілеттерін ашып, әрі қарай
дамыту. Психологиялық көмек көрсету
ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙІМДЕЛУ КЕЗЕҢІ
№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі
1. Дарынды балалар туралы мәлімет жинау қызығушылық картасын анықтау ата – аналар, мұғалім, балалар
2 дарынды балалардың креативтік ойлау қабілетін анықтау Креативтік ойлау қаблетін дамыту мақсатында үдетпелі сабақ өткізу балалар
3. Ата – аналармен кеңес жұмыстарын жүргізу «Дарынды балалар жұмысының психолого –педагогикалық ерекшіліктері» Желтоқсан, сәуір, сұраныс бойынша
4. Тәрбиешілерге диагностиканың нәтижесі бойынша кеңес жұмыстарын жүргізу
наурыз
5 Балалардың жеке қасиеттерін анықтау үшін диагностикалық жұмыстарын жүргізу Сауалнама, тесттер Дарынды балалар Қ. Бекжанова Жыл бойы
6. Диагностикалық нәтиже
шығару, мінездеме жазуКОРРЕКЦИЯЛЫҚ КАБИНЕТТЕ ЕСЕПТЕ ТҰРҒАН БАЛАЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ,
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТЕТІН ІС-ШАРА ЖОСПАРЫ
№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі
1 Әр балаға жеке жоспар құрастыру к
2 Әр баланың психологиялық дамуына байланысты диагностикалық жұмыстарын жүргізу
Зейіні , ойлау қаблетті,
Есте сақтау қаблетті: есту арқылы, көру арқылы,
Жеке тұлғаның ерекшілігі, қол икемі, тәртіп бұзлуы, түйсік мінез- құлқы, Есепте тұрған балалар
3 Балалармен коррекциялық
іс – шаралар өткізу Тренинг , сабақтар, ойын, жаттығулар Есепте тұрған балалар
4 Ата – аналармен жұмыс Кеңес, әңгіме жүргізу Есепте тұрған
ата - аналары
5 Тәрбиешілермен жұмыс Әңгіме жүргізу, кеңес беру педагогтар
6 Жыл бойы жасалған жұмыстарды сараптау, ақпарат жазу

Мақсаты: Балалардың ерекше дамуын анықтау; Әр сатыда балаларға психологиялық көмек беру.
Күтілетін нәтижесі: Балаларға оқу және тәрбие үрдісінде психологиялық көмек көрсету.


ЕРЕКШЕ НАЗАРДАҒЫ ЕСЕПТЕ ТҰРҒАН БАЛАЛАРҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ,
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТЕТІН ІС-ШАРА ЖОСПАРЫ
№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі
1 Баланың жеке қасиеттерін анықтау тәрбиешісімен әңгімелесу Тәрбиеші,
Ата – аналар,
балалар
2 Балалардың үрейлігін анықтау
Тест, сауалнама балалар
Тест, сауалнамалар балалар
4 Психо – коррекциялық жұмыстарын өткізу Сабақтар, жаттығу, тренинг балалар
5 Қарым –қатынасты жақсарту, қорқынышты жеңу туралы тренингтерін өткізу
6 Алдын – алу психо – коррекциялық сабақтарын өткізу
Тренинг, сабақтар, жаттығулар балалар
7 Диагностикалық жұмыстарының нәтижесі бойынша кеңес жұмыстарын жүргізу
Кеңес, әңгіме

8 Жыл бойы жасалған жұмыстарды сараптау, ақпарат жазу

ПСИХОЛОГИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

Балабақша басшылығымен, тәрбиешілермен, ата-аналармен психологиялық мәселелер жөнінде,
оқуда, тәрбие жұмысында, баланың жеке бас дамуында оған назар аудару, оның мінез-
құлқындағы өзгерістер мен ойлау қабілеттері мен есте сақтау қабілеттерін дамыту
барысында кеңесу.

Күтілетің нәтижесі: Тәрбиешілердің психологиялық денсаулығын қамтамасыз ету,
жағымсыз жағдаяттардан сақтау және болдырмау мақсатында төмендегі нәтиже күту:
• ұжымдағы психологиялық ахуалды жақсарту;
• Тәрбиешінің әр жағдайда және өзінің мазасыздықтарын төмендету;
• өзін -өзі бағалауы және өзіне сенімділігін көтеру.

ПЕДАГОГТАРМЕН ЖҰМЫС
№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі
1 Жана оқу жылына жоспар құрастыру.
Тәрбиешілердің тізімін дайындау
2 Баланы оқыту мен тәрбиелеу процестерінде мұғалімдерге психологиялық кеңестер беру.
Әңгімелер, кеңес Тәрбиешілер
3 Ата-аналар жиналыстарында тәрбиешілерге көмек көрсету.
Тренинг,әңгіме, кеңес Ата – аналар, тәрбиешілер
4 Педсоветке қатысып кеңес жұмыстарын жүргізу «балалардың
бейімделеу кезеңі» өткізген жұмыстардың нәтижесі, т б Балабақша әкімшілігі, тәрбиешілер
5 Мектеп әкімшілігімен, тәрбиешілермен диагностикалық жұмыстар жүргізіп, кеңестер беру Графикалық тестер, сауалнамалар, кеңес жүргізу Балабақша әкімшілігі, тәрбиешілер
6 Мектеп әкімшілігімен, тәрбиешілермен профилактикалық жұмыстар жүргізу Кеңес беру, әңгімелесу, тренингтер, іскерлік ойындар Балабақша әкімшілігі
7 Жыл бойы жасалған жұмыстарды сараптау, ақпарат жазу

ЖАС МАМАНДАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі
1 Жана оқу жылына жоспар құрастыру.
Тәрбиешілердің тізімін дайындау
2 Жас мамандардың әр сатыдағы жұмыстарына психологиялық көмек көрсету Әңгіме, кеңес жүргізу Бекжанова Жыл бойы
3 Жас мамандармен диагностикалық жұмыстар жүргізу тест, сауалнамалар, графикалық тестер, т.б Жас мамандар
4 Іскерлік ойындар мен психологиялық тренингтер өткізу Іскерлік ойындар, тренингтер
5 Жыл бойы жасалған жұмыстарды сараптау, ақпарат жазу

АТА – АНАЛАРМЕН ЖҰМЫС
№ Жұмыс мазмұны Өткізу түрлері Қатысушылар Жауаптылар Мерзімі
1 Жана оқу жылына жоспар құрастыру.
Ата-аналар
2 Балабақша ата – аналарының тізімін дайындау
3 Ата–аналармен педагогикалық және психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру Ата – аналар жиналысы « Бейімделу кезеңіндегі психологиялық көмек»

Ата – аналармен кеңестік жұмыстар жүргізу Баяндама,
Тренингтер Ата-аналар
Топ тәрбиешілері Сұраныс бойынша
5 Ата – аналармен диагностикалық жұмыстар жүргізу Тест, сауалнамалар
Топ тәрбиешілері
6 Жыл бойы жасалған жұмыстарды сараптау, ақпарат жазу Баяндама

ID: 2187 | Просмотров: 36432