Сайт учителя начальных классов
Sport

Sport

2. Тірек білімді белсендіру. «Тізбек» ойыны. 3 min
T: Let’s play. Ағылшын әліпбиін есімізге түсіреміз. Бір оқушы алғашқы әріпті бастайды келесі оқушы келесі әріпті атайды. Сө»тіп барлық әріпті кезек кезек айтып шығамыз.
A…..B……C…..D……
T: well done! Now let’s sing our favorite song ABC.
A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S T U V W and X Y Z
Now you learn your ABC
Next time want you say with me.
3. Іс-әрекет тәсілін және жаңа білімді меңгеру. 7min
Фонетикалық жаттығу. Listen and repeat after me. [tŚ]: chess, chalk, chat, chair,champion
[dз]: join, John, jelly, jeans.
Working with book. Ex:1. Listen and read. Sport in Kazakhstan.
Жаңа сөздер.
mountain [mauntin]тау
mountain climbing [mauntin klaimiŋ] тауға өрмелеу
popular [pοpjulə]атақты, әйгілі, танымал
cycling [saikliŋ]велосипед тебу
boxing [boxiŋ]бокс
champion [tsæmpiən]чемпион
national [neiSnl] ұлттық
racket [rækit] ракетка

Track 35.
People in Kazakhstan love sport. We have mountains in Kazakhstan. Mountain climbing is very popular here. Cycling is popular too. Kazakh people like boxing. Serik Sapiev is our champion.
4. Түсінгендерін алғашқы тексеру. 13min
Ex: 2. Choose: true or false.Оқушылар мен сендерге қызыл және көк түсті алма берем. Егер сөйлем дұрыс болса қызыл түсті, бұрыс болса көк түсті көтересіңдер, жарайма?
1. Kazakh people don’t like sport F
2. We don’t have mountains in Kazakhstan F
3. People in Kazakhstan like cycling T
4. Boxing isn’t popular in Kazakhstan T
Ex: 3. Listen and read.
Sport in England. Track 36.
People in England like sport too. Tennis, badminton, football and rugby are English national sports. You need two rackets for tennis and badminton. You need balls to play rugby and football. This is football. This ball is for rugby.
Ex: 4 Choose: true or false.
1. People in England like sport T
2. Tennis, badminton, football and rugby are Kazakh national sports F
3. Rugby and football need rackets F
4. Tennis and badminton need rackets TСергіту сәті.
Балалар, енді аздап демалып алайық, жарай ма? Сүйікті жаттығумызды жасайық. “ Head and shoulders”
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
Eyes, ears, mouth and nose
Head, shoulders, knees and toes.
5. Іс- әрекет тәсілдерін және білімдерін бекіту. 15 min
Working with notebook.
Ex:1. Do the crossword.
1. mountain climbing
2. boxing
3. badminton
4. cycling
5. tennis
6. football
7. rugby
Ex:2. Match the word to the sentences
keys: 1. mountain climbing
2. boxing
3. badminton
4. cycling
5. tennis
6. football
7. rugby
Ex:3. Read the sentences. put v or x.
Keys:
1. I like boxing v
2. It’s badminton x
3. Rugby is a Kazakh national sport x
4. You need a racket for cycling x
6. Сабақты қорытындылау. 5 min
Оқушылар бүгінгі сабақта қандай сөздер үйрендік? Қандай мәліметтер білдік? Бүгінгі сабақтарынды бағалап жіберейік.
7. Үйге тапсырма беру. Ex5.
05/Фев/2015