Сайт учителя начальных классов
Әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар құру критериі

Төменгі – қабылдап, алғанын қайталау
деңгейі – А Орта – дәстүрлі жағдайда
еңбек ету деңгейі – В Жоғарғы – дәстүрлі емес
жағдайда еңбек ету
деңгейі – С
1. Анықтама беру.
2. Оқулықтан мысал келтіру.
3. Оқулықтағы үлгі бойынша сипаттау.
4. Алгоритм бойынша жауап құру.
5.Типті есептер шығару.
6.Сөйлемдегі босатылған әріптерді,белгілерді қою.
7. Үлгі бойынша мазмұнын айту.
8. Қарапайым жоспар бойынша мазмұнын айту.
9. Жіберілген қателерді табу. 1. Қатені тауып, түзету.
2. Бірнеше тақырыпты логикалық түрде айту.
3. Қатені мысалдармен әрлендіру.
4. Тапсырмаға өз мысалын келтіру.
5. Белгілі ақпараттың хронологиялық тізбегін құру.
6. Типті есептерді ойлап табу.
7. Әр түрлі құбылыс, анықтама, мысалды салыстыру.
8. Мәтінді өз қалауынша өзгерту (аяқтау, қысқарту, қосымша деректер қосу).
9. Дидактикалық материалды бағалау. 1. Мәтінге, тақырыпқа сұрақтар құру.
2. Мәтіннің мазмұнын, сызбанұсқа түрінде көрсету.
3. Мазмұнның ең бастысын көрсету.
4. Жүйесін, түсінік ағашын құру.
5. Дәстүрлі емес есептер шығару.
6. Әр түрлі жағдайда алған білімін қолдана білу.
7. Қайшылықты анықтап, ізденіс арқылы шешу.
8.Тапсырмаға деген көзқарасын білдіру.
9. Пәннің тақырып ерекшелігіне байланысты өз мәтінін, тапсырманың
нұсқасын дайындау.