Сайт учителя начальных классов
5 сынып
І-нұсқа
900-дің 15%-ін табыңыз:
А)1350 В)6 С)135 Д)75 Е)8
2.Ондық бөлшек түрінде жазыңыз:3/11
А)0,(272) В)0,2(72) С)0,2727272 Д)0,2(7) Е)жауабы жоқ
3.Табыңдар:ЕКОЕ(42,24)?
А)84 В)168 С)212 Д)146 Е)48
4.Дүкенге 221 кг алма және 884 кг алмұрт әкелінді. Дүкенге қанша пайыз алмұрт әкелінді?
А)75% В)25% С)20% Д)80 % Е)40%
5. Процент түрінде жазыңыз:119/700
А)17% В)25% С)20% Д)80% Е)90%
6.Сәуле кітаптың 25 бетін оқыды. Бұл кітаптың барлық бетінің 20%-і. Сәуле оқыған кітапта барлығы неше бет бар?
А)130 В)100 С)125 Д)70 Е)90
7.Өрнектің мәнін табыңыз: (1 2/3-1/6)∙2 2/3:55/6
А)24/35 В)0,2 С)26/35 Д)1,2 Е)1
8.Дұрыс бөлшекті табыңыз:
А)12/5 В)8/5 С)7/5 Д)3/5 Е)5/5
9.Жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз:9,36712
А)9,36 В)9,37 С)9,367 Д)9,368 Е)9,30
10.Есептеңіз:7/15+4/15
А)13/15 В)8/15 С)11/30 Д)11/15 Е)2/15
11.Бөлшектердің ортақ бөлімін табыңыз:3/14,4/7,3/10
А)35 В)140 С)70 Д)7 Е)жауабы жоқ
12. 3:14 бөліндісін бөлшек түрінде жазыңыз:
А)14/3 В)3/3 С)3/14 Д)14/14 Е)3,14
13.Бөлшекті қысқартыңыз:(33∙3∙4∙2∙7)/(77∙9∙24)
А)1/12 В) 1/6 С) 1/18 Д) 1/11 Е)жауабы жоқ
14.81/23 бөлшегін аралас сан түрінде жазыңыз:
А)4 3/23 В)2 11/23 С)2 5/23 Д)3 12/23 Е)4 23/3
15.Турист 1сағатта орта есеппен 3 1/3 км жүреді. Ол 1 1/2 сағатта қанша жол жүреді?
А)4 5/6 км В)5 1/6 км С)5км Д)3км Е)жауабы жоқ
16.Бөшкеде 7/8 кг бал бар. Осындай 6 бөшкеде қанша бал бар?
А)5 1/4 кг В)6 1/8 кг С)5 3/8 кг Д)8кг Е)жауабы жоқ
17.Теңдеуді шешіңіз:(3/5+3/4 x)∙20=42
А)6 В)8 С)5,8 Д)0,6 Е)жауабы жоқ
18.Сандардың арифметикалық ортасын табыңыз:5,83; 15,76;14,931; 23,519
А)30,02 В)60,04 С)15,01 Д)240,16 Е)жауабы жоқ
19. 2 минут 7 секунд 1 сағаттың қанша бөлігін құрайды?
А)207/600 В) 207/3600 С) 127/3600 Д) 27/60 Е) 27/600
20.Есептеңіз: 13,23+2,59
А)13,472 В)134,72 С)15,82 Д)1,3472 Е)жауабы жоқ
21.х-ті табыңыз: 5x/17+(5+4x)/17=611/17
А)12 В)153 С)10 Д)11 Е)жауабы жоқ
5 сынып
І-нұсқа
900-дің 15%-ін табыңыз:
А)1350 В)6 С)135 Д)75 Е)8
2.Ондық бөлшек түрінде жазыңыз:3/11
А)0,(272) В)0,2(72) С)0,2727272 Д)0,2(7) Е)жауабы жоқ
3.Табыңдар:ЕКОЕ(42,24)?
А)84 В)168 С)212 Д)146 Е)48
4.Дүкенге 221 кг алма және 884 кг алмұрт әкелінді. Дүкенге қанша пайыз алмұрт әкелінді?
А)75% В)25% С)20% Д)80 % Е)40%
5. Процент түрінде жазыңыз:119/700
А)17% В)25% С)20% Д)80% Е)90%
6.Сәуле кітаптың 25 бетін оқыды. Бұл кітаптың барлық бетінің 20%-і. Сәуле оқыған кітапта барлығы неше бет бар?
А)130 В)100 С)125 Д)70 Е)90
7.Өрнектің мәнін табыңыз: (1 2/3-1/6)∙2 2/3:55/6
А)24/35 В)0,2 С)26/35 Д)1,2 Е)1
8.Дұрыс бөлшекті табыңыз:
А)12/5 В)8/5 С)7/5 Д)3/5 Е)5/5
9.Жүздік үлеске дейін дөңгелектеңіз:9,36712
А)9,36 В)9,37 С)9,367 Д)9,368 Е)9,30
10.Есептеңіз:7/15+4/15
А)13/15 В)8/15 С)11/30 Д)11/15 Е)2/15
11.Бөлшектердің ортақ бөлімін табыңыз:3/14,4/7,3/10
А)35 В)140 С)70 Д)7 Е)жауабы жоқ
12. 3:14 бөліндісін бөлшек түрінде жазыңыз:
А)14/3 В)3/3 С)3/14 Д)14/14 Е)3,14
13.Бөлшекті қысқартыңыз:(33∙3∙4∙2∙7)/(77∙9∙24)
А)1/12 В) 1/6 С) 1/18 Д) 1/11 Е)жауабы жоқ
14.81/23 бөлшегін аралас сан түрінде жазыңыз:
А)4 3/23 В)2 11/23 С)2 5/23 Д)3 12/23 Е)4 23/3
15.Турист 1сағатта орта есеппен 3 1/3 км жүреді. Ол 1 1/2 сағатта қанша жол жүреді?
А)4 5/6 км В)5 1/6 км С)5км Д)3км Е)жауабы жоқ
16.Бөшкеде 7/8 кг бал бар. Осындай 6 бөшкеде қанша бал бар?
А)5 1/4 кг В)6 1/8 кг С)5 3/8 кг Д)8кг Е)жауабы жоқ
17.Теңдеуді шешіңіз:(3/5+3/4 x)∙20=42
А)6 В)8 С)5,8 Д)0,6 Е)жауабы жоқ
18.Сандардың арифметикалық ортасын табыңыз:5,83; 15,76;14,931; 23,519
А)30,02 В)60,04 С)15,01 Д)240,16 Е)жауабы жоқ
19. 2 минут 7 секунд 1 сағаттың қанша бөлігін құрайды?
А)207/600 В) 207/3600 С) 127/3600 Д) 27/60 Е) 27/600
20.Есептеңіз: 13,23+2,59
А)13,472 В)134,72 С)15,82 Д)1,3472 Е)жауабы жоқ
21.х-ті табыңыз: 5x/17+(5+4x)/17=611/17
А)12 В)153 С)10 Д)11 Е)жауабы жоқ