Сайт учителя начальных классов
Қазақ тілі
5 сынып № 1 тест
1. Тіл ана тілі атануы үшін не істеуі керек?
А) күнделікті өмірде сирек қолданылуы керек
Ә) күнделікті өмірде ұдайы қолданылуы керек
Б)кейде ғана қолданылуы керек
2 Тілдің бірінші қызметі
А) адам өзінің бір нәрсе туралы көзқарасын, күйініш, сүйінішін білдіреді.
Ә)адамдар өзін қоршаған орта туралы ойын жеткізеді
Б) адамдардың бір – бірімен сөйлесуі үшін, пікір алмасуы үшін қызмет етеді
3. Тілдің екінші қызметі:
А) адамдар өзін қоршаған орта туралы өз ойларын тіл арқылы жеткізеді
Ә) адамдардың бір – бірімен сөйлесуі үшін, пікір алмасуы үшін қызмет етеді.
Б) адам өзінің бір нәрсе туралы көзқарасын, сүйініші мен күйінішін білдіреді
4. Қазақ тілі қай халықтың ана тілі?
А) балық халықтардың
Ә) қазақстандағы барлық халықтардың
Б) қазақстандағы және шетелдерде тұратын қазақтардың ана тілі
5 . Дүние жүзінде қанша тіл бар?
А) 5655 ә)5651 б)5653
6. Қазақ тілінде «әдеби» сөзі қандай сөздің негізінде жасалған?
А) әдебиет ә)көркем шығарма б)көркем сөз
7. Әдеби тіл неше формада өмір сүреді?
А) 3 ә)2 б)4
8. Кітапта, газет – журналдарда жазылғандар қандай тіл болып есептеледі?
А) жазбаша ә) ауызша б)көркем әдебиет тілі
9. мұғалімнің сабақты түсіндіруі, оқушының жауабы қандай тіл болып есептеледі?
А) көркем әдебиет тілі ә) ауызша б)жазбаша
10. Ана тілі дегеніміз не?
А)сөйлеу тілінен жоғары тұрған көркем тіл
Ә)адамның адамдық белгісінің зоры
Б) Халықтардың өткен ұрпағын, қазіргі және келешек ұрпағын мәңгілік біріктіретін ең сенімді құрал
11. Мақалды жалғастыр. «Тіл қаруы - сөз, ............................»
А)адамның ең жоғары қасиеті
Ә)сөз қаруы – ой
Б)асыл сөз мәңгі жасайды
12. Мақалды жалғастыр.
«Тіл қылыштан................» а)қатты ә)асыл б)өткір
13. Мақалды жалғастыр.
«Сөз сүйектен өтеді,..............................»
А)таяқ еттен өтеді
Ә)көрікті ойдың желісі
Б)сөз қуған пәлеге жолығады
14. Мәтін деген сөз қандай мағынаны білдіреді?
А)шешен әрі әдемі сөйлей Ә)қиыстыру Б) «байланысу, бірігу»
15. Мәтін неден тұрады?
А)сөздерден, сөйлемдерден, абзацтан
Ә) газет, журнал материалдарынан ғана
Б)өлең шумақтарынан ғана
16. «Қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі ең таза, әрі бай тілге жатады» - деген сөздер кімнің сөзі.
А)П.М.Мелиоранский ә) Қ. Жұбанов б)М. Қашқари
17. Тыйым сөзді жалғастыр. «Сөйлеп тұрғанда............»
А)серігіңе тым жақындама Ә)ЕСІНЕМЕ Б)дауысыңды екпіндетпе
18. Әрбір мәтіннің тақырыбы нені білдіреді?
А)онда не туралы айтылғанын білдіреді
Ә)абзацтың аз, көптігін білдіреді
Б)сөздің әуен сазының үйлесіп тұрғанын
19. Негізгі ой мен тақырыптың мәтіндегі қызметі
А)мәтіннің басында ғана жазылады
Ә) Мәтіннің өн бойынан ажырамас бірлікте көрінеді
Б) адамдардың пікір алысуы үшін
20. лексика дегеніміз не?
А)мәтіннің құрамындағы сөйлемдер
Ә)байланысу, бірігу деген сөз
Б) белгілі бір тілдегі сөздердің жиынтығы
21 Сөз қалай жасалады?
А)жүйелі дыбыс қосындыларынан жасалады
Ә) қалай болса солай айтылған дыбыстардың жүйесіз тіркесі
Б) негізгі ойдан жасалады
22. «Жарақ» сөзінің мағынасы
А) ішіне сабан толтырылып тігілген зат
Ә) шайқасқа киіп шығатын темір сауыт
Б)қызғылт сары түсті асыл жібек
23. «Қом» сөзінің мағынасы
А) ішіне сабан толтырылып тігілген зат Ә) шайқасқа киіп шығатын темір сауыт
Б)қызғылт сары түсті асыл жібек
24. «Ал» сөзінің мағынасы
А)шайқасқа киіп шығатын темір сауыт
Ә)ішіне сабан толтырылып тігіледі
Б)қызғылт сары түсті асыл жібек мата
25. «Сөз – жібек жіп, жыр – кесте,
Айшығы айқын көрінбес,
Өрнексіз тіксең, баттаса» деген өлең жолдары кімдікі?
А)М. Қашқари ә) Дулат жырау б) Ә. Кекілбаев
Кілттері 5 «А» сынып тестері. Қазақ тілі
1. Ә 2б 3а 4б 5ә 6б 7ә 8а 9ә 10б
11ә 12б 13а 14б 15а 16а 17ә 18а 19ә 20б
21а 22ә 23а 24б 25ә