Сайт учителя начальных классов
Пәні:информатика Класы 9 а,ә,б,в
Тақырыбы: Символдықжәнежолдықшамалар
Мақсаты:
Символдықжәнежолдықшамалартуралытүсінік беру. Жаңаақпараттықтехнологиялыққұралдардықолданыппәнгеқызығушылығынарттыру, сынитұрғыданойлауқабілеттеріндамыту. Топтажұмысжасайбілугеүйрену
Күтілетіннәтиже: Өткентақырыппенбайланыстырады;
Оқушыныңжеке ой-пікірініңқұндылығыартады;
Ақпараттардықабылдайды, талқылайды, сабақтақолданаалады;
Кіріспе
1) Оқушыларменамандасу
2) Сабаққақатысынтексеру
3) 2 топқабөлу. Топқабөлуүшінқолданылатынсөздер:
(1,2,3,4, string, char,ord, upcase,₰,£,¥,€.) Берілгенсөздербойынша 3 топқабөлінеді.
Қызығушылықтыояту. «Көзгекөрінетінайғақтарәдісі»
Сөздерберіледісоларқылыоқушыларөзойларыментоптастырады.
Паскаль тілі, then, upcase,алгоритм, операторларбөлімі, else, string,, chr,repeat (мадақтау бойынша бағалау)
Негізгібөлім
1.Топтық жұмыс.
І топ: Символдықшамалар
ІІ топ: Жолдықшамалар
ІІІ топ: Венн диаграммасы (Символдықжәнежолдықшамалар)
2.АКТ – мен жұмыс
І топ: «Детальдарынқосу» әдісі.
Оқушылар Щаманың типі мен Әрекетін толтырады
Атауы Шаманыңтипі Әрекеті
Chr(x)
Ord(x)
Pred(x)
Succ(x)
Upcase(x)

ІІтоп: «Сәйкестендіру» тесті
Lengt(s) S жолынанбастапкөшіру
Copy(s) S айнымалытұрғанорындарбойыншабіріктіру
Delete(s) Сөздердібір-бірінетіркепжазу
Consat(s) S жолынанбастапөшіру
Insert(s) S жолдыңұзындығынанықтау

ІІІтоп: «Ассоциация» құру
«Шамалар» сөзі
№3 есепшығару.
«1 есеп» жеке жұмыс Оқушылар дәптерлеріне есеп шығарып жұппен алмастырып, тақтадағы жауаппен тексереді
Қорытынды: ББҮ әдісібойынша толтырады
Үйге тапсырма
Тақырыптыоқып, мазмұнынайту