Сайт учителя начальных классов
Тақырыбы: “Толағай”көңілдістартойын.
Мақсаты:Оқушылардышапшаңдыққа,дәлдіккебаулу,денсаулықтарыныңшымырдамықтыболуынаықпалету,салауаттыөмірсалтына,әдеміліккетәрбиелеу.
Түрі:Көңілдістарт.
Көрнекілігі:Сабақтыңтақырыбыжазылғанплакат,шарларт.б.
Қажеттіқұралдар-жабдықтар:доп ,секіртпе, қасық,қапшық.т.б.
Сабақбарысы:I. Ұйымдастырубөлімі.
Қауіпсіздікережелерінемәнберу.Керекжабдықтарынтексеру,оқушылардыңспорттықкиімдеріне ,сабаққақатысуынамәнберу.

Қатысатын командалар:1-сынып оқушылары.”Тұлпар”және” Сұңқар”командалары.

II.Негізгібөлім.Кіріспесөз.
Халқымызбайырғызаманнан бала тәрбие баса назараударған.Ұрпақтарынболашағынабалаған.СалауаттыөмірсалтынҰстануіс –шараныңалғашқыбаспалдағы. Сондықтанеңкейгенкәріден,бесіктегібалағадейінсалауаттыөмірсүругеталпынып,соғанқоғамда,мекмелер мен мектептер де жағдайжасап,денсаулықтысақтауғанығайтуғаатсалысукерек.
Ал, құрметті халайық!
Жарысты енді көріндер.
Әділ- қазы алқасы,
Әділ баға беріндер.
Жарыстың әділ –қазыларымен таныстыра кетейік.
Оқутәрбиеорынбасары:Нашанова Мира
Филиал орынбасары: СадықоваГүлбану.
Ортағасайыскертоптарымыздышақырамыз. Екітопқабөлініпсапқатұрады.

Эстафета түрлері:
1.Сәлемдесу.
2.Секіртпемен секіру.
3.Қасықпен су тасу.
4.Допты аяғына қыстырып кедергіден өту.
5.Қапшықпен секіру.
6.Тарақанша жүгіру.
Құрметті сайыскерлер,сіздерге сәттілік тілейміз.!

1.Сәлемдеме.Әр команда өздерінтаныстыру.
2.Секіртпемен секіру.Әройыншысекіртпеменкедергіарқылысекіріпбарып, секіріпқайтады.
3.Қасықпен су тасу.Әройыншы бос қасықпенжүгіріпбарып, ыдыстағы суды қасықпен бос ыдысқатолтырады.
4.Допты аяғынақыстырып,кедергіденөту.Әройыншыекіаяғынадоптықыстырыпалып,кедергіденайналыпкеледі.
5.Қапшықпен секіру.Кедергіденқапшықпенсекіріпбарып,секіріпкеледі.
6.Тарақанша жүгіру.Кедергідентарақансияқтыжуріпкеледі.

III.Қорытынды.
Құрметтіұстаздар,сайыскерлер! Ендісөзкезегінәділ-қазыларалқасынабереміз.(Әділ-қазысайыстыңшарттарыбойыншақорытындышығарып,жеңімпазкомандыныжариялайотырып,марапаттайды.)

Уа,халқым,назараударденсаулыққа!
Өмірдебақыттысыңденіңсауда.
Денсаулықтереңбақытдегенсөзді
Құрайтпағанұлы Абай атамыз да –дейотырып,дендеріңізсауболсындегентілекпенсайысымыздыаяқтаймыз.