Сайт учителя начальных классов
.
Физика пәнінен бақылау жұмысы

Физика пәнінен бақылау жұмысы

Физика пәнінен бақылау жұмысы 

Бақылау жұмысы  ІІ тоқсан 10 сынып  м.ж.б

I  нұсқа.

1.Тығыздығы  ρ= 1,2 /м 3, қысымы  9 кПа  газдың  молярлық  массасы  4 г/моль. Газдың температурасы неге тең?

2.t1=27 ºС  температурадағы  жабық  ыдыстағы  қысым  60 кПа. t2= -23ºС  температурада қысым қандай  болады?

3.Қысымы  80кПа, көлемі  20л  газ  изобаралық  ұлғаюда  496 кДж  жұмыс  атқарды. Көлемі қандай?

4.Жылу машинасы бір циклде 400 Дж  жылу  шығарып  600 Дж  жұмыс  атқарады. Жылу машинасының  ПӘК-і  неге тең?

5.Газға  500Дж  жылу  мөлшерін  жұмсағанда  сыртқы  күштердің  жұмысы  300Дж  болды. Газдың  ішкі  энергиясының  өзгерісі  неге  тең?

II  нұсқа.

1. Массасы  8 кг, мольдік  массасы  5*10 -3 кг/моль  газдың  300 К  температурадағы  

көлемі 40 м 3 болса, газдың  қысымы  қандай болады?

2.Температурасы 17°С, кысымы  204  кПа  кезінде  сутегінін  тығыздығы қандай?                М= 2 кг/моль

3. 1кг көмірқышқыл  газын  5°С тан  127°С қа изобаралық қыздырғанда газ қандай жұмыс атқарады?

4. Қыздырғышы 227ºС, салқындатқышы 27 ºС  жылу  машинасының  максимал  ПӘК-і неге тең?

5. Газ 300 Дж жылу  мөлшерін  алғанда  ішкі  энергиясы  200 Дж  артты. Газдың  істеген жұмысы  неге  тең?

Үйге тапсырма: Қайталау.

ID: 104 | Просмотров: 5340

13/Янв/2015