Сайт учителя начальных классов
.
Дамыта оқыту технологиясы сабақта қолдану – өмір талабы.

Дамыта оқыту технологиясы сабақта қолдану – өмір талабы.

Дамыта оқыту технологиясы сабақта қолдану – өмір талабы.

       

        Заман көшіне  ілесе отырып, жаңашыл бағытта  жұмыс жүргізу  барша  ұстаз алдында  тұрған   негізгі  міндеттердің бірегейі.

        Бүгінгі күні мектеп ішінара қайта құруларға жол беріп, көп істерде оң өзгерістерге қол жеткізуде. Әр педагогтің  шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол берілген.

          Қазіргі кезде педагогика сөз қорына “педагогикалық технология” ұғымы кіріп отыр. Педагогикалық технология – мұғалімдер мен оқушылар үшін жұмыс  орны дайындалған, жан-жақты ескерілген, оқу процесін, педагогикалық қызметті жобалауды, ұйымдастыру мен өткізуге арналған үлгі.

         Дамытаоқытутехнологиясынсабақтапайдалану – өмірталабы.Сондықтан да сабаққа қойылатын қазіргі талаптар мұғалімнен үлкен ізденіс пен шеберлікті қажет етеді.

        Дамыта оқыту деп мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері баланың даму заңдылықтарына сәйкес берілген оқытуды айтады. Дамыта оқытуда мұғалім мен оқушы арасындағы жаңа қарым-қатынас қалыптастырып, оқушылардың берілген тапсырмаларды талдауына, салыстыруына, өз беттерінше әрекет етулеріне, яғни ой еркіндігіне зор маңызы береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы мен тапқырлығына мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол ашады.

    Дамыта оқыту технологиясының тиімді жақтары:

  1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады.
  2. Оқушының жеке қабілеті анықталады.
  3. Бір-бірінен қалып қалмауға талпынады.
  4. Тапсырманың күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау қаблеті артады.
  5. Өзін-өзі тексеруге дағдыланады.
  6. Оқушылар білімі қаблетіне қарай бағаланады.

 Дәстүрлі және дамыта оқыту жүйелерінің негізгі белгілерінің салыстырмалы сипаттамасы

Педагогикалық процесінің компоненттері

Мазмұнындағы басымдылық

Дәстүрлі иллюстрациялық түсіндірме әдісі

Дамыту оқыту

Мақсат

Оқушыларда білім, білік, дағды қалыптастыру

Байқампаздығын, ойлауын, практикалық әрекетін дамыту

Бастапқы мазмұн

Факторлар, мысалдар, тақырыптар, дәлелдер

Заңдылықтарды, теорияларды, ұғымдарды, ережелерді қорыту

 

Оқытудың формалары

Жеке, топтық, фронтальді

Бірлескен ұжымдық іс-әрекет

Оқыту әдістері

Ауызша түсіндіру, көрнекілік, практикалық

Проблемелық баяндау, ізденушілік, зерттеушілік, ойлау

Бақылау, бағалау

Оқытудың нәтижесін мұғалімнің бақылауы, бағалауы

Өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау, рефлекция

 

 

                Ауа                     Өсімдік                    Жер

 

Тіршілік                                                                         Тау             иелері                                                                             тастар

              Адам                      Жануарлар                  Су

 Дамыта оқытудың кейбір стратегиялары.                                                                                                          ОйшақыруәдісіТабиғатдегенне? Осысұрақбойыншатоптауәдісінпайдаланыпқағазғатүсіру.

ТАБИҒАТ

 

   Бастауышсыныпоқушыларыноқытуданегізінендамытаоқытутехнологиясыбасшылыққаалынады. Сондықтанмұғалімосытехнологиябойыншасабақтыңқұрылымын, әдісінтолықмеңгерукерекжәнеөзтәжірибиесіндешығармашылықпенқолданабілуітиіс.

ID: 85 | Просмотров: 3128

05/Янв/2015