Баяндама - Мақалалар - Ұстаздар сайты
Басты бет » Баяндама
Бұл – оқу орыс тілінде жүргізілетін мектептердің бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігін, қазақ тілін меңгеру дәрежесін, сөздік қорын ескере отырып, сабақты қызықты өткізу мақсатында қолданылатын қосымша құрал.
“Ой – ойыннан басталады” десек, баланың ойын жетілдіріп, сабаққа қызығушылығын арттыратын – ойын.
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1353 | Қосты: Maisa | Уақыты: 29.04.2015 | Пікірлер (0)
Өйткені, мемлекет дамуының негізі болып табылатын инновациялық саясат кез - келген бәсекеге қабілетті мемлекеттегі ғылым дамуының бағытын анықтайды. Сондықтан да ғылыми - техникалық процесс бүкіл әлемде
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1339 | Қосты: Shara80 | Уақыты: 29.04.2015 | Пікірлер (0)
Автор в своей работе раскрывает важные методические проблемы, связанные с проблемами в обучении. Каждая тема пособия раскрыта по возможности углубленно и в доступной учащимся форме. В дополнении к упрощениям дается дидактический материал, приводятся образцы уроков и упражнения разных типов. В программу включены краткие сведения, практические задания рассчитанные на выработку у учащихся твердых навыков правильного произношения и грамотного письма, а также для самостоятельной работы учащихся при подготовке к ЕНТ, для повышения качества знаний.
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1275 | Қосты: Rakhima_Abduzova | Уақыты: 29.04.2015 | Пікірлер (0)
Алтыншы топ ұйымшыл, көңілді, болашағы зор мұғалімдерден құралған. Сондықтан, олармен бірге жұмыс жасауға оңайға түсті десем, қателеспеген болар едім. Бір аптаның ішіндегі өткен тақырыптарды көз алдыма елестетсем күнделікті тақырыптар күн сайын күрделеніп келе жатқан сияқты, сондықтан әр тақырыпты есте сақтау күнделіті жазу мен үшің маңызды. Болашақта бүгінгі жастарды тәрбиелей отырып білім жағын кеңейту және дамыған елу елдің қатарына ену арқылы елімізді жоғары деңгейден көру. Баланың қызығушылығын ояту арқылы сана сезімін одан әрі дамыту бұл ұстаз қауымының міндеті деп санаймын.
ХХІ ғасыр – білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты дамыған, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.
Ұстаз жолы қиынырақ басқадан,
Сырлары көп сыртқа әлі шықпаған.
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1366 | Қосты: galamhan2013 | Уақыты: 29.04.2015 | Пікірлер (0)
ПРОГРАММАЛАУДЫ ОҚЫТУДА ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ ИНФОРМАТИКА МАМАНДЫҒЫ СТУДЕНТТЕРІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Кенжеғұлов Б.З., Хатенова М.М.
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау Мемлекеттік университеті
maira_89_89_89@mail.ru

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»
Н.Ә.Назарбаев

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Білім беру жүйесін жаңғырту барысында біз үшін келесі іс-шараларды жүзеге асырудың маңызы зор. Біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу. Екіншіден, педагогтар құрамының сапасын арттырудың маңызы зор» - деп атап көрсеткеніндей, жаңа дәуірдегі жаһандану үдерісінде өз орнын тауып, өзгермелі еңбек нарығына бейімделе алатын болашақтың зиялы ұрпақтарын тәрбиелеу өркениетке бағыт алған әрбір мемлекеттің өзекті мұраты [1].
Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орынның басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзыреттілік – студенттің әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық – коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті. Құзіреттілікті студенттің пән бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа [2].
Электрондық оқыту жағдайында жұмыстану үшін мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің, соның ішінде ақпараттық құзыреттілігінің жоғары деңгейде болуы қажет. Болашақ мамандардың өмір бойы оқуға, ізденуге дағдылануы, цифрлы білім беру контентімен жұмыстануы және жаңа техника мен технологияларды меңгеруі, өз білімін жетілдіруі, қосымша білім алуы үшін ақпараттық құзыреттілігі болуы тиіс.
Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты – студенттерді ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру.
Ақпараттық құзыреттілік
• Сыни тұрғыдан ұсынылған ақпараттар негізінде сапалы шешім қабылдауға;
• Ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, түрлендіруге және тасымалдауға, соның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық – коммуникациялық технологиялардың көмегімен аталған жұмыстарды жүзеге асыруға;
• Логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, жалпылау, моделдеу, ойша эксперименттеу, материалдарды жүйелеу) қолдана отырып, ақпараттарды өңдеуге;
• Өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпараттарды қолдануға мүмкіндік береді.
Қоғам өмірінде ақпараттың рөлі және ақпараттық технологияларды кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында пайдалану ақпараттық
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1426 | Қосты: Майрагул | Уақыты: 25.04.2015 | Пікірлер (0)
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге шығу» - делінген.
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1452 | Қосты: Мадина_Мулдиярова | Уақыты: 24.04.2015 | Пікірлер (0)
Оқыту мен тәрбиелеуге тың әдіс-тәсілдер енгізілді. Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа технологиялары дүниеге келеді. Кез-келген оқыту технологиясы мұғалімнен терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына білуді талап етеді. Сондықтан оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен шыға алады. Ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғаны тек қана педагог қалыптастыра алады. Бастауыш сынып мұғалімі үшін оқушы жазылмаған тақта секілді таза, пәк. Бастауыш сыныпта оқытудың негізгі міндеті-баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын қамтамасыз ету, оның қабілеттерін анықтау мен дамыту, білімдерін ашу, дұры
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1444 | Қосты: Мадина_Мулдиярова | Уақыты: 24.04.2015 | Пікірлер (0)
Технология» ұғымы соңғы кездері педагогикалық әдебиеттегі ең көп қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. Технология ұғымының дидактикалық ұғымдармен байланысы сан алуан: оқытудың технологиясы, педагогикалық технология, білім беру технологиясы.
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1548 | Қосты: Мадина_Мулдиярова | Уақыты: 24.04.2015 | Пікірлер (0)
Қазіргі заманда жастарға
ақпараттық технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай мүдделі
жаңа білім беру өте қажет»
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1343 | Қосты: Мадина_Мулдиярова | Уақыты: 24.04.2015 | Пікірлер (0)
Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінің педагогтарын Кембридж университетінің білім берудегі тәсілдерін үш деңгейлі курс арқылы жалпай оқыту қолға алынған. Осы оқу жылының сәуір айында үш айлық үшінші деңгейдегі оқыту басталып маусым айында аяқталған болатын. Курс екі тілде оқытылып әр облыстарда және Астана қаласы бойынша арнайы дайындалған тренерлер дәрістер жүргізді. Білім берудің кешенді міндеттерін және мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтіндігін ескерсек, тиімділік деген сөзге аса мән беріп сол курста негізге алынған жеті модуль туралы қысқаша тоқталайын.
Бөлімі: Баяндама | Көрсетілім: 1408 | Қосты: Мадина_Мулдиярова | Уақыты: 24.04.2015 | Пікірлер (0)
« 1 2 3 4 5 ... 19 20 »
Іздеу
Сертификат алу
Бөлімдер
Ұстаздарға
Ата-аналарға
Біздің мектеп
Баяндама
Эссе
Оқушыларға
Конкурс ең үздік шығарма
Ең үздік шығарма конкурсына арналған. Шығармаларды осы жерде жазамыз
Күнтізбе
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Жазба мұрағаты
Сұрақ
Сізге сайттың жаңа дизайны ұнады ма?
Барлық жауаптар: 6205
Бізге қосыл
Жаңалықтар
Санақ

Онлайн: 17
Қонақтар: 17
Тіркелгендер: 0